شرایط تامین کالا در آویژه سگال

شرایط تامین کالا در آویژه سگال

در راستای اهداف مجموعه آویژه سگال جهت حمایت از تولید و تولید کننده ملی و اقتصاد مقاومتی تنها کالاهایی پذیرفته میشوند که در خاک کشور عزیزمان ایران تولید گردیده باشند، لذا جهت احراز هویت محصولات لطفا مدارک زیر را به ایمیل info@asnm.ir ارسال نمایید، در صورتی که محصولات شما مورد تایید مجموعه گردید از واحد تامین کالا با شما تماس حاصل می گردد.

۱- ارائه درخواست همکاری با شرکت آویژه سگال توسط متقاضی در سربرگ ممهور شده .
۲- مذاکره با مسئولین خرید در دپارتمانها.
۳- تکمیل فرم پذیرش اخذ شده از دپارتمانهای خرید و پیوست نمودن مدارک مورد نیاز متقاضی مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
۱- تصویر اساسنامه شرکت
۲- تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات که به تائید اداره ثبت رسیده باشد .
۳- ارائه شماره حساب به نام شرکت در سربرگ ممهور شده و تائید شده توسط مدیر عامل شرکت .
۴- نمونه فاکتور به نام شرکت .
۵- نمونه سربرگ به نام شرکت.
۶- مجوزهای بهداشتی و پروانه بهره برداری و سایر مجوزها از دستگاههای ذیربط.
۷- برگه ترخیص کالا (برگ سبز گمرکی) در صورت لزوم.
۸ - ارائه مجوز نمایندگی رسمی
مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
۱- تصویر جواز کسب یا کارت بازرگانی
۲- ارائه شماره حساب به نام شخصیت حقیقی در سر برگ ممهور شده و تائید شده .
۳- نمونه فاکتور به نام شخصیت حقیقی.
۴- نمونه سربرگ به نام شخصیت حقیقی.
۵- مجوزهای مورد نیاز از دستگاههای ذیربط.
۶- برگه ترخیص کالا (برگ سبز گمرکی ) درصورت لزوم.
۷- ارائه مجوز نمایندگی رسمی.