تاخیر در ارسال کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء خانواده بزرگ آویژه سگال می رساند ، به دلیل حجم بالای فاکتورها و جابه جایی انبار مرکزی شرکت  ،تمامی سفارشات ثبت شده شنبه مورخ
08/08/1995 ارسال خواهد شد .

از تلاشها و زحمات  کلیه مشاوران مستقل فروش که  با عملکرد اخلاق مداری و رعایت چهارچوب کلیه قوانین ،نقش بسزایی در شکل گیری و پیشبرد اهداف شرکت داشته اند تقدیر و تشکر میگردد. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در انجام تمامی امور محوله و مسئولیتهای آتی خود موفق و موید باشید .

آویژه سگال  تجارت اخلاق مدار