اطلاعیه آویژه سگال

به اطلاع کلیه بازاریابان محترم می رساند پورسانت فروش مهر ماه بازاریابان واجد شرایط محاسبه و به حساب در تاریخ ۵/۸/۹۵واریز میگردد. همچنین از بازاریابان محترم بابت اعتماد و فعالیت چشم گیرشان در این ماه ؛ بسیار تقدیر و تشکر میگردد.

با تشکر

آویژه سگال ، تجارت اخلاق مدار